Κεφαλομετρικής

nemoceph 1

nemoceph 2

Λογισμικό που επιτρέπει τη μελέτη της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας, τη διάγνωση της ορθοδοντικής ανωμαλίας και τον κατάλληλο σχεδιασμό της μηχανοθεραπείας.

Τιμή NemoCeph Software: 3.750,00€.
Για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές μας, επικοινωνήστε μαζί σας στα τηλέφωνα 210 8145775-6 ή στο email info@orthosmile.eu