Κεφαλομετρικής

 

              nemoceph 2

Εύκολο στη χρήση και ταχύτατο λογισμικό πλαγίας και προσθιοπίσθιας κεφαλομετρικής ανάλυσης.

Αναλύεται η κεφαλομετρική ακτινογραφία του ασθενούς και σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες του επιτυγχάνεται η πληρέστερη διάγνωση της ορθοδοντικής ανωμαλίας και ο καταλληλότερος σχεδιασμός της θεραπείας.

Το πρόγραμμα NemoCeph

  • Εκτελεί όλες τις γνωστές αλλά και εξατομικευμένες κεφαλομετρικές αναλύσεις
  • Δημιουργεί το ορθοδοντικό πλάνο θεραπείας (VTO, STO και morphing)
  • Προβλέπει τη συμπεριφορά του μαλακού ιστού του ασθενούς (morphing)
  • Χρησιμοποιεί προσχεδιασμένα μοντέλα παρουσίασης βασισμένα στις επιλογές του ιατρού.

Τιμή NemoCeph Software: 3.600,00€

Για περισσότερες πληροφορίες, προσφορές, αποστολή demo ή/και επίδειξη του προγράμματος επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 8145775 -6 ή στο email info@orthosmile.eu