Χαμόγελου

nemosmile 3

2D και 3D Λογισμικό για το σχεδιασμό του ιδανικού χαμόγελου. Με την χρήση προσωπικών φωτογραφιών του ασθενούς κατασκευάζεται πρόπλασμα των αισθητικών δοντιών (χαμόγελο), το οποίο μεταφερόμενο στο στόμα του ασθενούς, προσομοιάζει το αποτέλεσμα της προτεινόμενης θεραπείας.

Τιμή NemoSmile Design 3D Software: 3.750,00€.
Για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές μας, επικοινωνήστε μαζί σας στα τηλέφωνα 210 8145775-6 ή στο email info@orthosmile.eu