Χαμόγελου

nemosmile 3

 

3D λογισμικό για το σχεδιασμό του ιδανικού χαμόγελου από βιολογική, λειτουργική και αισθητική άποψη.

Με την χρήση προσωπικών φωτογραφιών του ασθενούς δημιουργείται πρόπλασμα των αισθητικών δοντιών (χαμόγελο). Αυτό μεταφερόμενο στο στόμα του ασθενούς, προσομοιάζει το τελικό αποτέλεσμα και ο ασθενής κατανοεί και αποδέχεται ευκολότερα την προτεινόμενη θεραπεία.

Τιμή NemoSmile Software: 3.900,00€

Για περισσότερες πληροφορίες, προσφορές, αποστολή demo ή/και επίδειξη του προγράμματος επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 8145775 -6 ή στο email info@orthosmile.eu