Εμφυτευμάτων

nemoscan 1

nemoscan 2

3D Λογισμικό μέσω του οποίου ο οδοντίατρος θα σχεδιάσει και θα παράξει τους χειρουργικούς νάρθηκες για την ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Τιμή NemoScan Software: 3.750,00€.
Για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές μας, επικοινωνήστε μαζί σας στα τηλέφωνα 210 8145775-6 ή στο email info@orthosmile.eu